Udby-Rolund vandværk

Vandværket har 127 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 65.800 m3 vand til forbrugerne

Om vandværket

Udby-rollund vandværk

Bestyrelse

Find yderligere information under "Kontakt"

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

 

      Velkommen til Udby-Rolund Vandværk

 

      På denne side får du relevant information om dit vand og vandværk.

      Udby-Rolund Vandværk udpumper årligt ca. 65.800 kubikmeter vand til 127 forbrugere.

 

      Vandanalyser.

      Via nedenstående link, kan du følge vandanalyser fra Vandværket.

 

      https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=81780

 

  Takstblad 2024

  Driftsbidrag      Excl. moms   Incl. moms  
  Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed/forbrugsenhed   kr.   1500,00   1875,00  
  Målerafgift - årlig pr. vandmåler   kr.    210,00   262,50  
  BNBO kr. 200,00 250,00
  Vandafgift pr. m3   kr.   6,10 7,63
  Statsafgift af ledningsført vand/grundvandsbeskyttelse pr. m3 (vandskat)   kr.    6,37   7,96  

 

  Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)       Excl. moms    Incl. moms  
  Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig     kr.   8500,00 10625,00
  Øvrige forbrugere 0 - 500 m3/år   kr.  8500,00   10625,00
              -         501 - 2.000 m3/år     (2 x bidrag) kr.  17000,00 21250,00
              -         2.001 - 5.000  m3/år (3 x bidrag) kr.  25500,00   31875,00
              -         5.001 - 10.000 m3/år (4 x bidrag) kr.  34000,00   42500,00
  Forsyningsledningsbidrag indefor byskilt hvor der er forsyningsledning pr. ejendom  kr.  14000,00   17500,00
  Forsyningsledningsbidrag udenfor byskilt hvor der er forsyningsledning pr. ejendom    kr.   14000,00   17500,00
  Forsyningsledningsbidrag udenfor byskilt hvor der ikke er forsyningsledning pr. ejendom (skal godkendes af Middelfart kommune)   kr.        
  Stikledningsbidrag pr. stk.   kr.   14000,00   17500,00

 Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

 Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling og skal godkendes af Middelfart kommune.

 Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

 Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "Indeks for ledningsarbejde pr. 1. oktober".

 Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor der eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift jfr. gældende lovgivning.

 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning.

 I erhversområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

 Ved stigende forbrug, ændret andvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves yderligere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning i henhold til regulativ. Forsynings - og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober".

 Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor der eventulet vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

 Gebyrer     Excl. moms   Incl. moms  
 Rykkergebyr  kr.   100,00   Moms frit  
 For sen indsendelse af selvaflæsningskort  kr.   200,00   Moms frit  
 Flyttegbyr  kr.   0,00    
 Gebyr for aflæsning af vandmåler  kr.       200,00   Moms frit 
 Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel  kr.   0,00     
 Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning  kr.   400,00   Moms frit  
 Genåbninggebyr + faktiske omkostninger ved genåbning  kr.   400,00   Moms frit  

 Drifts- og anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelse i Middelfart kommune.