Udby-Rolund vandværk

Vandværket har 127 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 65.800 m3 vand til forbrugerne

Kontakt:

 Formand      Torben Andersn 
       Gammel Assensvej 51
       5580 Nr. Aaby
Tlf.:    2140 9753
Mail:    gammelgaard@post.tele.dk
        
Kasserer    Henning Iversen
      Gl. Assensvej 42
      5580 Nr. Aaby
        
Driftansvarlig    Thomas Jensen
      Gl. Assensvej 1
      5580 Nr. Aaby