Udby-Rolund vandværk

Vandværket har 127 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 65.800 m3 vand til forbrugerne

 

         Praktisk anvendelse af unik ny teknologi

     Læs mere om PowerPack systemet fra Biotech Innovation ApS

                      i den printer venlige version til venstre.