Udby-Rolund vandværk

Vandværket har 127 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 65.800 m3 vand til forbrugerne

 

 

Hvis du tilmelder dig forbrugerportalen har du mulighed for at:

  • se dine målerinformationer

  • Følge dine måleraflæsninger og dit forbrug

Forbrugerportalen findes på: www.tastselv-vand.dk

Hjælp til login, findes i manualen til venstre på denne side