Udby-Rolund vandværk

Vandværket har 127 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 65.800 m3 vand til forbrugerne

Ejerskifte

Benyt denne formular og vi fremsender kvittering, med dine indberettede oplysninger, til den indtastede E-mail adresse.

Ny ejer

Tidligere ejer